Perspektiv 70 %over gammel og ny bebyggelse i Nyhaugveien. Illustrasjon Arkitektgruppen Cubus.