Bygget som på 1970-tallet ble oppført etter at Møllendal asyl var revet ble fjernet i vår, men jernbanen går der den gikk fra 1913.