Møllendal asyl. Ukjent fotograf og ukjent år. Bildet er fra arkivet etter Møllendal asyl, oppbevart ved Bergen Byarkiv.