Møllendal_asyl_sett_fra_Store_Lungegårdsvann,_Bergen._Ukjent_fotograf_og_ukjent_år