Møllendals Sindsykeasyl. Interiør fra et rom med 7 senger ca. 1925. Atelier KK.