Arbeidere og funksjonær, Norsk Cementindustri. Atelier KK 1927. Nyere KK-samling.