Bygg som skal bevares. I forgrunnen kommer det gatetun. Foto Opus Bergen