Gravmonumenter ca. 1925 fra Norsk Cementstøperi.. Atelier KK ca. 1925. Nyere KK-samling, UiB