Norsk Cementindustri AS sitt flotte bygg fra 1922 blir bevart og får nabo med ca. 60 leiligheter. Ill. Tysseland arkitektur