Seks «grotteskulpturer» skal pryde Kristianborg bybanestopp

Kunstneren Jan Freuchen har latt seg inspirere av krystallformasjoner i grotter til kunstverkene sine på bybanestoppet på Kristianborg.

Det første kunstverket langs bybanetraseen til Fyllingsdalen er nå godkjent som forprosjekt. Kunstneren Jan Freuchen  sitt verk består av seks ulike skulpturer, som skal plasseres i tak, vegger og underlag ved bybanestoppet.

Skulpturene varierer i størrelse og den største har en bredde på over tre meter. De vil bli plassert i og rundt en undergang ved stoppet ved Kristianborg. Både reisende med Bybanen, syklende og gående vil kunne se skulpturene. Inspirasjonen til formene har kunstneren blant annet fått fra krystallformasjoner i grotter.

Kunstprosjektet langs Bybanen blir ledet av Hordaland fylkeskommune sin kunstkomité.

Billedkunstneren Jan Freuchen skal levere kunsten til Kristianborg bybanestopp. Foto privat.

– Jan Freuchen har presentert en svært fasinerende ide som vil tilføre stoppet ved Kristianborg noe helt spesielt. Stoppet ligger like ved tunnelen til Fyllingsdalen, og kunstneren har blant annet tatt utgangspunkt kvaliteter og krystallformasjoner i berget, sier Ronny Skaar, utviklingssjef for kunst- og kulturformidling i Hordaland fylkeskommune.

Må starte tidlig

Verket er ennå ikke ferdig utviklet. Nå skal kunstneren arbeide videre med tanker om hvordan overflata av strukturene skal utformes og valg av farger. Det viktigste i denne tidlige fasen har vært å få verket til å harmonere med planene for både Bybanen, syklende og gående.

I byggetrinn fire er man tidligere ute med planleggingen av kunsten enn i de tre tidligere fasane. Dette byr på utfordringer, men åpner òg opp nye muligheter for tilpasning og integrering av kunstverkene i byggeprosessen. På Kristianborg jobber kunstneren i nært samarbeid med arkitekter, ingeniører og lysdesignere.

Stimulerer sansene og fantasien

Kunstneren har tenkt at de seks skulpturene skal danne et fragmentert, men likevel sammenhengende gruppe. Verket vil oppleves på forskjellige måter avhengig av hvordan man beveger seg. Skulpturene skal lyssettes, slik at både de og områdene rundt får en fin lyseffekt på kveldstid.

Kunsten skal stå klar i 2021 eller 2022. Produksjon, transport og honorar til kunstner er kalkulert til 1,3 millioner kroner.

Jan Freuchen (født 1979 i Stavanger) er billedkunstner og jobber hovedsakelig med skulptur, installasjoner, tegning, maleri, collager, bøker og essays. Han er bosatt i Kristiansand.