Interiør fra Solheimsviken Brødforening. Foto Atelier KK 4. mai 1932. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen kopi