Solheimsgaten 58 år er forvandlet til en plankehaug. Eldste del av huset ble oppført på 1880-tallet