Flytter parsellhagen fra Fløen til Storetveitmarken, tilbake senest i 2023

På dette området på Storetveitmarkene skal Fløen parsellag ha parsellhage fra 2019 til 2022. Senest i 2023 skal man være tilbake i Fløen. Kanskje blir det fortsatt parseller på Storetveit etter den tid.

Når anleggsmaskinene inntar parsellhagen i Fløen for å grave seg frem til påhugg for Haukelandstunnelen, er Fløen parsellags oppmerksomhet rettet mot Storetveitmarken. Her blir det parsellhage fra 2019. Senest i 2023 skal parsellhagen i Fløen etter planen gjenoppstå.

Et område sentralt på Storetveitmarken er blitt drenert og opparbeidet og gjerde og porter satt opp. I løpet av høsten planlegge man inndelinger i parseller, plassering og utforming av fellesområder, vannpost(er) og nytt redskapshus med biodo.

Redskapshuset skal bekostes av en av byens byggevareforhandlere. Flere andre aktører har kommet med foreløpige løfter om hjelp med oppføringen. Vanntilførsel med to vannposter vil koste om lag 200.000 kroner, men styret har gitt beskjed om at man ikke kan ta den nye parsellen i bruk uten egen vanntilførsel.

Skilt med redskapshuset som motiv

Designer Jorunn Småland har designet nytt skilt med lagets ærverdige redskapshus i Fløenbakken som hovedmotiv. Skiltet blir emaljert og om lag en meter langt. Det skal produseres i Nederland. Planen er at Småland også skal hjelpe med å få laget en informasjonsmonter ved inngangsporten.

Laget har fått innvilget søknad om økonomisk støtte fra Bergen kommune (35.000 kroner), og vil søke ytterligere midler hos bl.a. Sparebanken Vest. For øvrig har kommunen satt av en god ca. 40.000 kroner til oppføring av redskapshuset.

Området i Fløenbakken der det blå og det gule huset står og store deler av parsellhagen blir et gigantisk krater når anleggsmaskinene skal grave ut masser frem til påhugg for Haukelandstunnelen for Bybanens linje til Fyllingsdalen. Senest i 2023 skal parsellhagen være i drift igjen.

Tilbake til Fløen senest i 2023

Det er signert en uoppsigelig juridisk bindende intensjonsavtale og kontrakt for at parsellaget skal komme tilbake til Fløenbakken senest ett år etter at Bybanen er åpnet (2022) for ordinær drift, samt at laget skal være med å planlegge hvordan området skal se ut og disponeres ved tilbakeføring.

– Styret er veldig stolte og glade for å ha kommet i havn med denne avtalen. Nå er vår «gjenkomst» i Fløenbakken sikret så godt som overhodet mulig, skriver styret på sin hjemmeside.

Til høsten vil man følge opp arbeidet med å planlegge det inngjerdete området på Storetveitmarken. For småbarnsfamilier vil nok dette området ha minst like gode kvaliteter som det Fløenbakken. Man regner med at søknaden om redskapshus vil bli godkjent i høst, likeså tilførsel av friskt vann. Oppføring av redskapshuset planlegges på nyåret/til våren. Håpet er at hagen kan tas i bruk rundt påsketider neste år.

Samarbeide med skole, barnehage og nærmiljø

Bymiljøetaten har gjort parsellaget oppmerksomme på at velforeningen i området har sett med noe undring på lagets etablering. – Vi vil på tampen av august ta kontakt med velforeningen for et møte med dem om vår tilstedeværelse, våre aktiviteter og hvordan de kan nyte godt av våre ressurser. Vi vil også kontakte Storetveit barneskole og barnehagen for å få til et best mulig «samboerskap». Det er aktuelt at skolen og barnehagen kan disponere noe av vårt (store) tildelte område, skriver parsellaget.

De opplever at kommunen og Bybanen utbygging har stukket seg veldig langt for å komme dem i møte. De ser nå lyst på femtiden både på Storetveitmarken og den fremtidige Fløenbakken. – Det er godt mulig at vårt parsellag frem i tid kan bli til to; og ingen ting er bedre enn det i forhold til antall parseller.