På dette området på Storetveitmarkene får Fløen parsellsg ha parsellhage fra 2019 til 2022