Fra åpningen 16. mai 1898. Hovedbygningen med omgivelser