Statens utstillingsbygning. I forgrunnen selparken kopi