Utstillingen til Bergen Fjellmannalag. Atelier KK, KK-ymse, Universitetsbiblioteket i Bergeni