Dette bildet av O. O. Graal AS tokbakksforretning i Markeveien tok Atelier KK for Tiedemanns Tobaksfabrik på 1950-tallet.