Dette bildet tok Atelier KK for Tiedemanns Tobaksfabrik 4. januar 1957.