Dette bildet utenfor Statsarkivet på Årstadvollen tok Atelier KK for Tiedemanns Tobaksfabrik 10. november 1953 kopi