Det er planer om å åpne bekken fra Tveitevannet til Kristianborgvannet