Dette kartet fra 1907 viser hvor elven gikk fra Tveitevannet i retning Kristanborgvannet.