I Møllendalsveien er de straks klar til å støpe taket på kulverten som Kronstadsporet skal på såmani kan gå videre med en ny kulvert inn mot Fløen