På Kronstad er de første salver tatt på den nye tunnelen. Kronstadtunnelen i forgrunnen skal bli sykkelvei. Foto Bybanen Utbygging.