Dette bildet av den helt nye Storetveitveien tok Atelier KK i 1928. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.