Storetveitveien på midten av 1930-tallet. Foto Widerøes Flyveselskap AS. Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.