Den nye kapellanen i Årstad menighet. 25 år senere er Signe Sandberg pensjonist etter mange år som sogneprest i samme menighet