Det var ikke aktuelt å annonsere holdeplasser, men det kom .mange år senere