Henrik og Lauritz Bekker Larsen 1897. Henrik var da 22 år og Lauritz 20 år.