Louise Bekker med døtre ved Danckert Krohns Stiftelse 1897.