Hotellgjestene strømmer til Bergen, dobling i gjestedøgn siden 2000

Magic Hotel Solheimsviken i Bøhmergaten er foreløpig det eneste hotellet i Årstad bydel. Innen to år vil bydelen ha tre hoteller.

Bergen tar en stadig større del av det norske hotellmarkedet. Med ett og snart tre hoteller vil Årstad bydel ta sin del av denne vekstnæringen. Første halvår hadde Bergens hoteller 882.247 overnattinger, eller i gjennomsnitt nær 4900 per døgn.

Dobling i hotellovernattinger på 18 år

I 2000 hadde Bergen i overkant av 1,1 millioner hotellovernattinger. Det utgjorde 6,95 prosent av det norske markedet. I 2010 hadde antall overnattinger steget til i overkant av 1,4 millioner, og Bergens andel av det norske markedet hadde steget til 7,7 prosent. I år ventes antall overnattinger å passere 2,1 millioner, og Bergen vil ta 8,73 prosent av det norske markedet. Tallene for 2018 bygger på overnattinger første halvår og fremskrivning for andre halvår, viser tall på Statistikknett. Tallene bygger på den offisielle statistikken fra Statistisk sentralbyrå.

Antall hotellgjester er altså doblet fra 2000 til 2018. Hotellenes såkalte losjiinntekter har økt fra 784 mill. kroner i 2000 og 1020 mill. kroner i 2010 til 1285 mill. kroner, som ventes å bli tallet når 2018 er avsluttet.

Bergen har fått en rekke nye hoteller de siste årene, og flere kommer. Årstad fikk i 2016 sitt første hotell, Magic Hotel Solheimsviken med 217 rom, i Bøhmergaten i Solheimsgaten. Her kommer to nye hoteller de nærmeste årene, City Box i Solheimsgaten 23 i 2019, der byggearbeidene har vært i gang noen måneder, og i Solheimsgaten, der G. C. Rieber Eiendom bygger næringsbygg og hotell. Her er grunnarbeidene kommet i gang. I løpet av våren 2020 blir det her 200 nye hotellrom. Danske Core Hospitality vil drifte Marriot Moxy-hotellet, som blir kjedens første i Bergen og andre i landet.

I 2019 åpner City Box hotell i Solheimsgaten 23.

Flest nordmenn og amerikanere

Første halvår 2018 hadde Bergen 882.247 overnattinger, mot 785.577 samme periode i fjor. Nesten 100.000 flere overnattinger betyr en økning på 12,3 prosent. Nordmenn utgjorde brorparten av gjestene med 581.655 overnattinger, solide 13 % økning fra i fjor.

Også utlendingene kommer i stadig større grad til Bergen. Første halvår stod utlendinger for 300.592 overnattinger på Bergens hoteller. I samme periode i fjor var tallet 270.787. Nær 30.000 flere gjestedøgn betyr en oppgang på 11 prosent.

Første halvår var det turister fra USA som utgjorde den største gruppen utlendinger med 49.962 overnattinger. Her har nok Norwegians direkterute gitt resultater. En av seks amerikanske turister som overnattet på norske hoteller første halvår valgte Bergen!

Videre nedover på listen kommer gjester fra følgende land:

Storbritannia 29.981

«Asia ellers» 28.473

Tyskland 27.901

Frankrike 17.114

Kina 16.447

Spania 15416

Sverige 14,066

Nederland 13.190

Danmark 11.090

Australia 9.820

Sveits 7073

Italia 6580

Japan 6221

Færre fra Storbritannia, ungaerne kommer

For de fleste landene var det jevn økning i forhold til i fjor. Antall gjester fra Storbritannia gikk imidlertid ned med 16,5 prosent. Fra Ungarn økte besøket med 100 prosent; riktignok bare fra 1200 til 2400. Fra Luxembourg økte besøket med nesten 400 prosent; fra 133 til 650 gjestedøgn.

Anleggsarbeidene er i gang på G. C. Riebers næringsbygg og hotell i Solheimsviken. Våren 2020 blir det her 200 nye hotellrom.

24 millioner overnattinger; en av tre er nordmenn

På landsbasis ventes det 24 millioner gjestedøgn i 2018, mot 16 millioner i 2000. Losjiinntektene ventes å bli nær 15 milliarder kroner i år, mot 10 milliarder i 2000. Første halvår hadde hotellene 10,9 millioner overnattinger. Nordmenn var i stort flertall med nær 8 millioner, eller en av tre hotellgjester. Av de nær 3 millioner utlendingene var svenskene på topp med 378.623 og amerikanerne 303.274. Amerikanerne var gruppen som økte mest fra 2017, med 62.000 flere, tilsvarende 25,7 prosent.