Da trikken kom til Haukeland i 1912, ble det slutt på femti års fergetrafikk

Ole Wejsets ferge" Ørnen" ved kai i Møllendal i 1908. Dette var den siste fergen som gikk mellom sentrum og sørenden av Store Lungegårdsvann. Foto Ingebrigt Lunde. Ingebrigt Lundes samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Fra 1866 til 1912 var det fergetrafikk mellom sentrum og sørsiden av Store Lungegårdsvann. Trikken til Haukeland kom i 1912 og tok passasjerene fra fergene. I 1957 var det trikkens linje 2 til Fridalen som ble nedlagt og erstatt med trolleybuss.

Når folk skulle reise mellom sentrum og sørsiden av Store Lungegårdsvann før forrige århundreskifte, hadde de flere valgmuligheter; til fots, med båt, tog eller trikk.

Til fots kunne man fra 1851 gå over den nye Strømbroen (bompenger!). Før broen kom lå fløttmennene klar til å frakte folk over strømmen.

Dampbåt kunne man ta i nærmere 50 år, med tre stopp i sentrum og fire stopp på sørsiden av «Storelongeren». Før dampbåtenes tid var det fløttmenn som stod for overfarten både over Damsgårdssundet og Store Lungegårdsvann.

Jernbanen, med endestasjon i Bergen sentrum på vestsiden av Lille Lungegårdsvann, stoppet fra 1883 i Solheimsviken.

Trikken kom først i 1897, men linje 1 gikk bare til Strømbroen, så videre måtte man gå. Først i 1919 ble den forlenget til Solheimsviken, der jernbanestasjon ble lagt ned i 1913 i forbindelse med omlegging av sporet via Kronstad.

Ferge på vei inn mot Sjøtrappen i Kaigaten. Foto Olaf Andreas Svanøe. Brosings samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Bygget båt og motor på eget verksted

Båttrafikken på Lungegårdsvannene gikk fra 1866 til 1912. Den ble i mange år drevet av Lungegaardsvandenes Dampbaadsselskab. Siden overtok industripioneren Ole Wejset. Han bygget en motorbåt på bedriften sin, Den norske Motorfabrik i Nygårdsgaten. Båten fikk navnet «Ørnen» og var utstyrt med en 6 hestekrefters motor som Wejset hadde bygget. Båten gikk i syv år og ble på folkemunne kalt «Kikhosten» på grunn av sin særpregede lyd, forteller Jo Gjerstad i boken «Fra Kaien til Møllendal – og retur».

Sjøtrappen i Kaigaten mellom 1895 og 1905. Fergen i bakgrunnen er «Ørnen». Foto Olaf Andreas Svanøe. BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Kort sendt 4.10.1903. Foto Olaf Andreas Svanøe. BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Kalfartrikken tok passasjerene

Det var trikken som tok kundene fra båtene. DS «Ørnen» takket for seg i 1912, samme år som trikkens linje 2, Kalfartrikken, ble forlenget til Haukeland sykehus. Dermed kom bergenserne raskt både til sykehuset og Møllendal kirkegård. Et halvt hundre år med dampbåttrafikk startet i 1866 med «Laura». Siden fulgte «Haga» (1867-72), diverse fartøyer mellom 1872 og 1877, «Ulrikken» (1878), «Fløen» (1878-1904), «Strømmen» (1879-1904) og «Ørnen» (1905-1912).

I sentrum gikk båtene fra sjøtrappen på Kaien (Kaigaten) og fra Lungegårdsbryggen og «Hr. Olsens kai» i nordenden av Store Lungegårdsvann og i Fløen, Møllendalsbryggen, Tonningsneset og Strømmen dampbåtbrygge i sørenden. På Lungegårdsgårdsbryggen og Valeurs brygge mellom Fløen og Møllendal var det fløttmannsstasjoner. Både «Fløen» og «Strømmen» ble bygget ved BMV i Solheimsviken.