Ferge på vei inn mot Sjøtrappen i Kaigaten. Ukjent fotograf og år. Brosings samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.