Grøntarealet mellom Kanalveien og gang- og sykkelveien ved Jæger blir nå fjernet