Slik vil området på bildet over ta seg ut når anleggsarbeidene er over, med elv, bilvei nordover, bybane, bilvei sørover og gang. og sykkelvei.