Mulelven ga vann til Bergen sentrum og var også tiltenkt som drikkevannskilde til Årstad. Fotografi laget mellom 1881 og 1904. Ukjent fotograf. Billedsamlingen, UiB kopi