Café Knatten. Foto av Paul Edvard Ritter mellom 1902 og 1912. Brosings samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.