Dette er et av husene på Nystuen gård, hvor Cafè Knatt i noen år ble drevet i vinterhalvåret