Utsnitt av kart fra 1907. Det gikk vei opp til Nystuen gård, Lille Starefoss gård. Herfra var det sti opp til Knatten. Grensen mellom Bergen og Årstad gikk øst for Nystuen.