Andreas Christie – den siste bonden på Haukeland gård

Andreas Christie med hesten Bruna på Haukeland gård i 1888. Ukjent fotograf. BS-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Andreas Christie var den siste eier av og bonde på Haukeland gård. Han drev gården fra 1854 til den i 1897 ble solgt til Bergen kommune. I 1888 sørget en ukjent fotograf for at dette flotte bildet ble tatt på gården av Christie og hesten «Bruna», som den gang var 24 år gammel. Bildet er nettopp lagt ut på Universitetet i Bergen sin billedsamling.

Christie var født i Bergen i 1829 og døde i 1916, 84 år gammel. Ifølge folketellingen for Årstad i 1875 bodde det ni personer på Haukeland gård. Familien Christie bestod av Andreas, konen Jacoba Johanne Christie (født 1835) og barna Hansine (født 1857), Verna (født 1859) og Dirk Blaauv (født 1865) samt fire tjenestefolk, Andrea Madsdatter Haastad, Anne Christiansdatter Færrevig, Mons Larsen Fantoft og John Ottesen Opdahl. Det kunne nok trenges mye hjelp på gården, for den omfattet da 109 dekar innmark og store utmarksstrekninger.

Nina Grieg født på gården

Haukeland gård har hatt mange eiere i årenes løp. Nina Hagerup, som ble gift med Edvard Grieg, ble født i hovedbygningen på Haukeland i 1845. Faren, maltkontrollør Herman Didrik Hagerup (1816–1900), arvet gården etter sine foreldre i 1852, og to år senere fikk Andreas Christie skjøte på eiendommen.

Huset var ombygd flere ganger, men påbyggingen av annen etasje må ha skjedd før J. F. L. Dreier laget sitt prospekt i 1814. De tre fløyene dannet et gårdsrom. Den sørligste fløyen ble leid ut til vertshusbruk, blant annet i forbindelse med det årlige kvegmarkedet, «driften på Haukeland», ved Mikkelsmesse. Det var markedsplass på Haukeland til langt ut på 1800-tallet. Om høsten kom bøndene med slaktekveg, og byborgerne «dro i driften» for å sikre seg kjøttmat for vinteren.

Flyttet til sentrum

Etter at Bergen kommune hadde kjøpt Haukeland gård flyttet familien Christie til sentrum. Ifølge folketellingen i 1900 bor Andreas (71), konen Jacoba Johanne (65) og datteren Verna (41) i Richard Nordraaks gate 2 sammen med tjenestepiken Kari Marie Haldorsen Lysøen. Ti år senere bor de tre samme sted, men har fått seg ny «enepike».

25. januar 1914 dør «gårdbrukerhustru» Jacoba Johanne Christie. Knapt to år senere, 1. januar 1916, dør Andreas Christie, den siste bonden på Haukeland gård, «enkemann og proprietær». 7. januar blir han begravet. Det er ikke oppgitt på Digitalarkivet hvor han ble begravet, men mest sannsynlig fikk han sitt siste hvilested på Møllendal. Gravplassen ble innviet i 1874 da Andreas Christie drev Haukeland gård, men gravplassen ble ikke anlagt på denne eiendommen fra starten. De første tiårene lå den på Øvre Møllendal gårds grunn. Først i 1907, etter kommunens kjøp av Haukeland gård, ble gravplassen utvidet til dette området.