Uforstand på dansk på Møllendal allmenning

Informasjon til danskspråklige som ikke forstår at dette er et bosspann. Plakatoppsettingen er også en uting.

To nye, flotte allmenninger har kommet i Årstad i 2018, Fløttmannsplassen ved Damsgårdssundet og Møllendal allmenning ved utløpet av Møllendalselven. I Møllendal er de første tegn til hærverk allerede registrert.

På de flotte granitthellene er det med store hvitmalte bokstaver skrevet SKRALDESPAND, med pil i retning det som en gang var et flott gråmalt bosspann. Skrald er «noget der smides væk og tilintetgøres, især fra den daglige husholdning, synonym affald», eller på godt bergensk boss.

Nå har noen i sin iver etter å reklamere for Vill Vill Vest-festivalen plassert en plakat over hele spannet. Kanskje på tide å innføre en panteordning for den slags med nummererte plakater der arrangør får panten igjen når plakatene leveres tilbake? Pent er det ikke, og plakater for festivalen fins det nok av ellers i byen.

Danskspråklige visdomsord (?) på gangveien mellom Møllendal allmenning og broen over Møllendalselven. Alt buskaset som vokser vilt langs veien er vel et eksempel på det motsatte.

Mindre alvorlig er kanskje den hvitmalte teksten på den asfalterte gang- og sykkelveien mellom allmenningen og broen over Møllendalselven: «Alt er forvaltet, intet vokser vildt». Skriveriene er registrert på gatekunstsiden #GateKunst.

Nok en dansk tekst altså. Mest sannsynlig er det de(n) samme personen(e) som har stått for bege handlingene.  Den siste er lett å fjerne med asfaltmaling, men malingen på granitthellene er nok en hardere nøtt å bli kvitt.