Danskspråklige visdomsord, eller dumskap, på gangveien mellom Møllendal allmenning og broen over Møllendalselven