Jordkjelleren er de eneste restene etter Hardbakkaplassen