Utsnitt av kart fra 1907. De fire gårdene på Hardbakka var da alle fraflyttet kopi