Ti søsken ble gamle, Rikke Marie døde av tuberkulose samme år som vaksinen kom i bruk

Seks folkedansende jenter hos fotograf K. Nyblin på Torgallmenningen i 1907. Fra venstre Ioanna Bradley, Mathilde Knudson, ukjent, ukjent, Bertha Borghild Sundt og Rikke Marie von Tangen. Foto K. Nyblins samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Elleve søsken vokste opp i det fasjonable hjemmet til Johan Lyder og Guldborg von Tangen i Ulriksdal, i dag Haukelandsbakken 2. Første barn, oppkalt etter faren, døde en uke etter fødselen. Ti vokste opp og ble gamle. Bare én forble ugift og døde ung, Rikke Marie, som var nummer tre i den store søskenflokken. Hun døde av tuberkulose i 1921, samme år som det første mennesket fikk BCG-vaksinen. På bildet over står hun helt til høyre.

Folkedansgruppe?

Bildet vårt viser seks unge kvinner på terskelen til voksenlivet. Det ble tatt hos fotograf K. Nyblin, Torvet 6, i oktober 1907. Bildet hører til BS-samlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Her er oppgitt navnet på fire av de seks. Felles for disse er at de er født i 1887 og altså fylte 20 år i 1907. Noen fikk et langt liv. Rikmannsdatteren Rikke Marie von Tangen ble bare 34 år. Hun var blant de 250.000 nordmennene som i løpet av femti år døde av tuberkulose.

Bildene hører til en samling fra Otto Borgen. Noen av de andre bildene hans er fra «Målmarknaden i Bjørgvin» i 1902 og 1907. Flere av bildene fra 1907 viser voksne og barn i Ervingen. Det er derfor ganske sannsynlig at de seks jentene har vært med i en folkedansgruppe.

Familien von Tangen tok i bruk herskapshuset i Ulriksdal i 1898. Rikke Marie var da elleve år gammel. Mest sannsynlig bodde hun her til hun døde av tuberkulose i 1921, 34 år gammel. Ved folketellingen i 1922 hadde huset fått adresse Haukelandsveien 6. Johan Lyder og Guldborg von Tangen bodde sammen med fire av barna og tre tjenestepiker. I dag er adressen Haukelandsbakken 2.

Oppkalt etter farmoren

Rikke Marie von Tangen var født 9. november 1887. Hun var datter til fisk- og trangrossisten Johan Lyder von Tangen og Gulborg von Tangen, født Beyer. Ved folketellingen i 1900 duftet det nok fortsatt nytt hus i boligen i Ulriksdal, som ble tatt i bruk i 1898 og lå i utkanten av familiens gård Nordalset/Nordbø. Våningshuset var den flotte røde bygningen som ligger nederst i Haukelandsbakken, like ovenfor busstoppet på nordsiden av Haukelandstunnelen. Johan Lyder og Gulborg hadde åtte døtre og en sønn i 1900. Barna var født mellom 1886 og 1900, og Rikke Marie var nesteldst. Til sammen fikk paret tolv barn, hvorav elleve altså levde opp.

I 1900 var det gårdsdrift på Nordalset. von Tangen hadde et tjenerskap på syv, fire som arbeidet i huset og tre som hadde med gårdsdriften å gjøre. I 1910 er adressen endret til Ulriksdal. To barn, Martha og Paula, har kommet til siden forrige folketelling. I huset er det tre tjenestepiker. Etter medarbeidernes virke å dømme er gården fortsatt i drift.

Oppkalt etter farmoren

Rikke Marie var oppkalt etter farmoren, som var født i Kristiansand i 1825. I 1900 bodde hun i nabohuset, Markusplassen, det flotte, hvite huset som nå er demontert som følge av utbyggingen av mor og barn-sykehuset på Haukeland. Når utbyggingen er avsluttet, skal huset bygges opp igjen ved siden av det røde huset på andre siden av Haukelandsbakken.

Rikka Marie ble konfirmert i Årstad kirke 18. september 1904. 9. desember 1921 dør hun, bare 34 år gammel. Oppgitt adresse er Ulriksdal. 14. desember 1921 blir hun gravlagt. Oppgitt dødsårsak ifølge ministerialboken for Årstad var tuberkulose. Denne fryktede sykdommen tok i løpet av femti år livet av omkring en kvart million nordmenn. Mange av dem var unge voksne, som man skulle tro hadde kraft til å stå imot sykdommen.

Litt om de andre jentene på bildet

Ioanna Bradley var født Olsen i 1887. Hun var datter av reder Jacob Rytter Olsen og Johanna Georgina Olsen. Familien bodde i 1891 på Nykirkeallmenning. I 1910 bodde de i Villaveien. Hun giftet seg med Gunnar Bradley, født 1879, i Johanneskirken 18. mai 1912. Gunnar døde i 1951, Ioanna i 1975.

Bertha Borghild Sundt var datter av gardinfabrikkeier Christian Gerhard Sundt og Sofie Vogeler Sundt. Bertha Borghild var eldst av seks søsken. Familien bodde i 1900 i Nygårdsgaten. I 1913 giftet hun seg med overrettssakfører Finn Gundersen i Johanneskirken. Hun døde i 1965.

Mathilde Knudson har vi ikke funnet opplysninger om i Digitalarkivet.