Han skjenket Musikkpaviljongen til Bergen kommune

Fredrik Georg Gade med familie i 1870-årene på Kalfaret. Bygningen ble oppført for 150 år siden og står fortsatt. Foto Atelier K. Knudsen, KK-klassisk samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Fredrik Georg Gade (1830-1904) kan vi sende en vennlig tanke hver gang vi går gjennom Byparken. Han ga i sin tid Musikkpaviljongen i gave til Bergen kommune. Gade var forretningsmann og konsul og bodde på Kalfaret. Folketellingen i 1875 forteller at familien bodde i «Sophienlund, F. G. Gades eiendom». Huset fra 1868 er like flott som da Knud Knudsen tok bildet på 1870-tallet. Det fikk senere adresse Kalfarveien 37 og eies av Hordaland Legeforening.

Rev huset, men beholdt navnet

Villa Sophienlund ble oppført av Lorentz Nicolaysen i 1840 og oppkalt etter hans ektefelle, Sophie. I 1855 overtok Friedrich Schuman, medinnehaver av Wingaards Jernstøperi, eiendommen. Senere kom blant andre familiene Kjerschow/Michelsen inn som leietagere. Christian Michelsen bodde i huset noen år.

I 1868 overtok Fredrik Georg Gade eiendommen. Han fikk revet huset og samme år stod nybygget klart. Arkitekt var C. Thrap-Meyer, Christiania. Gade beholdt imidlertid navnet «Sophienlund». Dagens bygning er altså 150 år gammel i år.

Ga penger til opprettelse av Gades institutt

Familien Gade bestod i 1875 av foreldrene Fredrik og Ingeborg og de seks barna Fredrik Georg, Emma, Anna, Inga, Herman og Harald. Journalist Fredrik Wallem leide rom i huset. Tjenerskapet bestod av fire kvinner og en mann. Eldst av barna var Fredrik Georg. Han ble dr. med. I 1900 og ga i 1912 midler til opprettelsen av Dr. med. F. G. Gades patologisk-anatomiske institutt på Haukeland.

Opptatt av Nord-Amerika

Ved folketellingen i 1891 var Gade oppført som rentenist og nord-amerikansk konsul. Interessen for Nord-Amerika ble overført til Fredrik Georg junior. Han var medstifter av Nordmandsforbundet og ble ærespresident i 1924.

Musikkpaviljongen ble kjøpt som byggesett i støpejern. Den ble levert av Vulkan, Jernstøberi & Mek i Christiania og oppført i «Byens Park» i 1888. Søylenes baser bærer også inskripsjonen Vulkan Christiania 1888.