Atelier KK tok dette bildet på 1920-tallet. Nyere Kk-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.