Bonges Badehus var Bergens første badeanstalt

Bonges badehotell mellom 1864 og 1866. Assistentkirkegården på andre siden. Utsnitt av originalbilde. Foto Knud Knudsen, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Bonges Badehus ved Store Lungegårdsvann var Bergens første offentlige badeanstalt. Det offisielle navnet var Nye Lungegaards Søbade-Anstalt. Initiativ kom fra stadsfysikus Ole Heiberg, og blikkenslagermester Rasmus Kristian Bonge stod for driften. Etablissementet åpnet i 1863.  Bygget lå omtrent der Bergen Ingeniørhøgskole senere ble reist. Vann til dusjene måtte bæres i bøtter opp i to tårn. Men bergenserne hadde fått både innlagt vann og gass, så etter fire år ble driften lagt ned. Siden flyttet blant andre Fridtjof Nansen og husville inn. Bergens eldste sjøbad var Sølyst, som lå ved Bontelabo og var i drift fra 1857 til 1918.

Vann fra Store Lungegårdsvann

Vannforsyningen fra Svartediket til Bergen sentrum hadde ikke nådd denne delen av byen, så Bonge var avhengig av å bruke vann fra Store Lungegårdsvann. Dette var før industri og kloakk for alvor gjorde det uforsvarlig å benytte vannet til kroppsvask. En del kloakk kom nok allerede den gang ut i vannet, og sig fra kirkegården måtte man nok regne med.

Adressen var «Østre Strand af Nygaardsmarken». På Knud Knudsens bilde ser vi at bygget ligger rett overfor Assistentkirkegården.

Tegning av Bonges badehus laget med 1865 og 1875. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Annonse for Nye Lungegaards Søbade-Anstalt. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Det var en stort og staselig bygg med fire fløyer rundt en gårdsplass. Mot Nygårdsgaten var det hage. Badehuset hadde åtte kabinetter for varmebad og åtte for strømbad. Det var også gytjebad, stupetårn og gymnastikksal. I salongen og i hagen var det servering. Vannet til dusjene ble båret opp i de to tårnene (se bilde og tegning!) med bøtter.

Annonsen over forteller at badetidene for kvinner var mellom klokken 10 og 14 og for menn mellom klokken 6 og 9 og 15 til 21. Billettprisene var inkludert ett håndkle, og man kunne tegne abonnement for 12, 15 og 20 ganger.

Bonge hadde god erfaring som gass- og vannledningsrørlegger, men kom nok litt for sent i gang med prosjektet sitt. Bergenserne begynte å få innlagt vann fra Svartediket i 1855. Samtidig kom gassen, og dermed kunne man varme vann hjemme. Søkningen til badet var dermed ikke stor nok til å dekke driftskostnadene. Etter fire års drift ble det nedlagt 1867.

Gift tre ganger

Rasmus Kristian Bonge er kalt både blikkenslagermester og vanningeniør. Han var født i 1815 og døde i 1875, 60 år gammel. I 1839 giftet han seg med Karen Eleonora Dahl, som døde i 1858. I 1859 giftet han seg med Hansine Thode, som døde i 1863, bare 24 år gammel. På sine eldre dager, 9. juni 1872, giftet han seg med 19 år yngre Katarine Vilhelmine Fischer fra Schleswig. 1. august 1873 fikk de datteren Anna Dorothea. 29.mars 1875 døde grunnleggeren av Bergens første badeanstalt.

«Splintehuset»

Anlegget ble deretter losjihus for husville, i dagligtalen kalt «Splintehuset», og senere revet, etter at kommunen hadde ekspropriert eiendommen. Før den tid hadde det bl.a. tjent som bolig for Fridtjof Nansen i hans tid som konservator ved Bergens Museum.

Kilder bl.a. Bergen Byleksikon.