Annonse for Nye Lungegaards Søbade-Anstalt. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.