Tegning av Bonges badehus laget med 1865 og 1875. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.